ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ด้วยความที่ประวัติศาสตร์เป็นการเรียนเรื่องราวในยุคเก่าของคนเรา โดยการศึกษาเล่าเรียนว่าในสมัยนั้นมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตยังไง มีความคิดอะไร


มีวัฒนธรรมแบบใด แล้วหลังจากนั้นก็การสร้างผลงานออกมานั้นก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรกับในตอนช่วงปัจจุบัน ก็เลยอาจกล่าวได้ว่าการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆของคนในยุคนั้นอยู่ภายใต้กติกาอะไรมาบ้าง แต่การที่คนสามารถที่จะติดต่อและทำการสื่อสารกันได้เรื่องเวลาก็เพราะว่ามนุษย์มีความรู้ความสามารถพื้นฐานกับระบบเวลาเดียวกัน

ในยุคประวัติศาสตร์ไทยที่กินขณะหลายร้อยปี และเกิดเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ล้นหลาม นักประวัติศาสตร์ก็เลยได้กำหนดตอนปละตอนทางประวัติศาสตร์ขึ้นเพื่อคิดออกง่าย และเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและก็เพื่อรู้จุดเด่นของแต่ละยุคแต่ละสมัย ไปจนถึงให้ความสำคัญต่อปีศักราช โดยเจาะจงเป็นพุทธศักราช(พ.ศ.) และ จุลศักราช(จ.ศ.) อื่นๆอีกมากมาย

ในการเจาะจงตอนทางประวัติศาสตร์นั้นจะกำหนดตามรูปการณ์ที่เด่นๆในตอนนั้นๆดังเช่นว่า เมื่อกล่าวถึงในช่วงเวลาที่มนุษย์เรายังไม่มีการกำหนดตัวหนังสือสำหรับใช้บันทึกเรื่องราวก็กำหนดเป็นตอนก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นนิยมใช้กฏเกณฑ์การแบ่งตามอาณาจักรหรือราชจังหวัด หรือ แบ่งตามเชื้อสายและแบ่งตามลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร์

การนับรวมทั้งการเปรียบเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

พุทธศักราช (พ.ศ.) ใช้พันแพร่หลายในประเทศที่สามัญชนนับถือศาสนาพุทธ ดังเช่นว่า ไทย ลาว ประเทศพม่า แล้วก็เขมร โดยไทยเริ่มใช้ พ.ศ. มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นจ้นไป จนถึงมาถึงในขณะนี้

จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศักราชของเมียนมาร์สมัยประเทศพม่าก่อนแพร่เข้ามาในไทย นิยมใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆทั้งยังสมัยอยุธยา สมัยจังหวัดสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มหาศักราช (มัธยมศ.จ.) เป็นศักราชที่เริ่มใช้ในประเทศประเทศอินเดียโดยพระเจ้ากนิษกะที่วงศ์วานกุษาณะทรงตั้ง แล้วหลังจากนั้นก็ต่อมาได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่ได้รับอารยธรรมอินเดีย ศักราชมักพบในจารึกสมัยจังหวัดสุโขทัยแล้วหลังจากนั้นก็จารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆการเปรียบเทียบมหาศักราชนั้นเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 621

รัตนโกสินทร์ (รัตนโกสินทร์ศก) เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางมีความคิดขั้นใช้ในตรงกลางรัชสมัยของท่าน โดนเริ่มนับ รัตนโกสินทร์ศก 1 ในปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจังหวัดราชบุรีเป็นพ.ศ.2325 การเปรียบเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 2324

นอกเหนือจากการนับศักราชที่กล่าวมาทั้งผองนั้น บ้างครั้งบางสถานะการณ์ที่เราไม่ต้องนับเวลาอย่างละเอียดลออโดยการเจาะต้องศักราช ก็อาจนับเวลากว้างๆได้อีก เช่น สหัสวรรษเป็นเวลาในรอบ 1000 ปี ศตวรรษแปลว่า เวลาในรอบ 100 ปี ทศวรรษเป็น เวลาในรอบ 10 ปี อื่นๆอีกมากมาย

Author: Eli Lambert